Eregalerij tupac fred ernst.png
  • png

Gratis bezoek aan het Nederlands Fotomuseum voor vluchtelingen in Nederland

Kennismaking met Nederlandse kunst en cultuur via Welkom in het Museum

Welkom in het Museum stelt 200.000 museumtickets beschikbaar voor mensen met een vluchtachtergrond. Zowel vluchtelingen als de vrijwilligers die hen begeleiden kunnen hierdoor samen gratis een bezoek brengen aan ruim 135 musea in heel Nederland, waaronder ook het Nederlands Fotomuseum. Welkom in het Museum is op initiatief van VluchtelingenWerk Nederland, de VriendenLoterij en het Prins Bernhard Cultuurfonds opgezet om vluchtelingen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de geschiedenis, kunst en cultuur van ons land. Een plezierig uitje en steun in de rug bij de integratie en inburgering van mensen die in Nederland veiligheid zoeken en een bestaan opbouwen.  

 

Frank Candel, bestuursvoorzitter VluchtelingenWerk Nederland: ‘Met veel genoegen slaan wij de handen ineen met de Nederlandse musea. Iedereen is op zoek naar positieve inspiratie in zijn of haar leven. Dat geldt zeker ook voor vluchtelingen. Kunst kent geen grenzen, kunst is vrijheid en moet voor iedereen zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt. Met onze vrijwilligers ondersteunen wij vluchtelingen in het vinden van hun weg in Nederland. Het is geweldig dat we nu ook de musea voor hen toegankelijk kunnen maken, samen met de VriendenLoterij en het Prins Bernhard Cultuurfonds.’ 

 

Welkom in het Nederlands Fotomuseum 

In 2022 is het Nederlands Fotomuseum gestart met maandelijkse rondleidingen voor nieuwkomers en statushouders. In de interactieve rondleiding door de Eregalerij van de Nederlandse fotografie vertellen deelnemers wat zij zien in bepaalde beelden. Wat opvalt is dat de jongeren vooral stil staan bij foto’s van de Tweede Wereldoorlog en bij de foto’s van Zuid-Molukkers (Ed van der Elsken) of Related: A photgraphic performance (Sara Blokland). In deze foto’s herkennen mensen zich. De rondleidingen worden georganiseerd in samenwerking met het Albeda College.  

Neem voor meer informatie of het inplannen van een rondleiding, contact op via rondleiding@nederlandsfotomuseum.nl.

Over Welkom in het Museum  

Welkom in het Museum is een initiatief van Stichting VluchtelingenWerk Nederland en het Prins Bernhard Cultuurfonds en is mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. Tickets voor een bezoek met of door vluchtelingen kunnen worden aangevraagd via museum@vluchtelingenwerk.nl.  

 

 

Over Nederlands Fotomuseum

Nederlands Fotomuseum: visuele verhalen die ertoe doen
Het Nederlands Fotomuseum waakt over het Nederlands fotografisch erfgoed van nu en de toekomst en maakt dit toegankelijk voor het publiek in al zijn verscheidenheid. Hierbij plaatsen we de fotografie altijd in een actuele context. Wij verzamelen en tonen fotografie die reflecteert op de wereld. Wij spannen ons in diversiteit en inclusie te bevorderen op alle mogelijke fronten, in organisatie, programmering en samenwerkingen. Zo verrijken wij het leven van mensen met visuele verhalen die ertoe doen.

Contactgegevens

Gerelateerde thema's

Ontvang het laatste Nederlands Fotomuseum nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL